Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umowy o ubezpieczenie

Pytanie:

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umowy o ubezpieczenie

Zgodnie z § 11 ust. 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po
zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności.  W tej sytuacji nie jest istotny moment zauważenia szkody, a chwila jej powstania.
W konsekwencji dla przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela niezbędne jest wykazanie, iż szkoda powstała po godzinie 00:00 dnia następnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

ZWROT WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA

14.8.2017 przez: nowa_81