Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pytanie:

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach od granic sąsiadów można postwi taki blaszak , także musimy go stawiac na środku działki ?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Zamknięty katalog obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zawiera art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego. W katalogu tym nie mieści się jednak budynek blaszanego garażu. W szczególności nie jest on budynkiem gospodarczym, gdyż zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) budynek gospodarczy jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Pozwolenie na budowę nie jest również wymagane przy budowie tymczasowego obiektu budowlanego. Chodzi jednak o budowę obiektu niepołączonego trwale z gruntem i przeznaczonego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu o budowie, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu o budowie.
Jeśli więc planowany garaż ma stale znajdować się w tym samym miejscu, jego wybudowanie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Odnośnie odległości od granic działki sąsiadów, stwierdzić należy, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
a) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
b) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Jeśli chodzi o budynek bez otworów okiennych lub drzwiowych, to może on być usytuowany w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: