Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Pytanie:

Jakie są zasady organizowania się pracowników w Pracowniczej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej i jakie obowiązki (świadczenia) musi wypełniać pracodawca wobec takiej organizacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa może powstać, gdy co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do niej. W zakładach pracy może działać jedynie jedna kasa. Wspomniani założyciele decydują o utworzeniu kasy, uchwalają statut jej działania i dokonują wyboru organów przewidzianych w statucie. Organami kasy jest zarząd, komisja rewizyjna, walne zebranie członków. Pracodawca winien udzielić pomocy pracownikom chcącym założyć kasę zapomogowo-pożyczkową, w szczególności poprzez prowadzenie księgowości, obsługę prawną, zapewnienie transportu pieniędzy do banku, informowania członków o stanie wkładu i zadłużenia kasy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne