Pracownicza ochrona kobiet w ciąży

Pytanie:

Czy firma ma obowiązek w godzinach pracy zwolnić kobietę ciężarną na badania i wizyty lekarskie? Czy taki obowiązek obejmuje również wizyty u stomatologa? Jakie wynagrodzenie przysługuje wówczas kobiecie ciężarnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pracownicza ochrona kobiet w ciąży

Zgodnie  art. 185 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Zatem, jeżeli wizyta u stomatologa jest zalecana przez lekarza "prowadzącego" kobietę ciężarną i nie może ona odbyć się poza godzinami pracy, pracodawca ma obowiązek zwolnić taką pracownicę od pracy.  

Za czas nieobecności w pracy z wyżej wymienionego powodu  pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne