Prawa autorskie majątkowe a pracownik

Pytanie:

"Pracuję w firmie świadczącej usługi internetowe. Zajmuję się tworzeniem stron internetowych. Czy mam prawa autorskie majątkowe do tworzonych przeze mnie stron internetowych i czy w razie zwolnienia mogę domagać się zapłaty za ewentualne odstąpienie od tych praw lub gdy klient zrezygnuje z usług w tej firmie czy będę mógł swobodnie modyfikować strony na zlecenie klienta bez udziału i jakiegokolwiek przyzwolenia ze strony obecnego pracodawcy? Umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a klientem nie przenosi praw na klienta, a moja umowa o pracę nic nie mówi o prawach autorskich majątkowych. Strony są wykonywane na sprzęcie i oprogramowaniu pracodawcy. "

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie majątkowe a pracownik

Zgodnie ze stanowiskiem SN opartym na ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy ma polegać na działalności twórczej pracownika, od woli stron zależy do kogo należeć będą autorskie prawa majątkowe. Nieokreślenie w umowie o pracę własności tych praw powoduje, że w granicach wynikających z umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, autorskie prawa majątkowe do tych utworów nabywa pracodawca z chwilą ich przyjęcia. Oznacza to, że prawa autorskie majątkowe do stworzonych przez Pana/ią stron internetowych przeszły z chwilą ich przyjęcia na pracodawcę. Tym samym nie przysługuje Panu/i roszczenie o zapłatę za odstąpienie od tych praw. Jeżeli jakiś klient zrezygnuje z usług firmy, dla której Pan/i obecnie pracuje, a Pan/i zostanie zwolniony, to (jeżeli nie podpisał Pan/i klauzuli o zakazie konkurencji) może Pan/i na zlecenie klienta podjąć się tworzenia dla niego stron internetowych. Jednakże nie można w tym celu, bez zgody byłego pracodawcy (jako osoby, której przysługują prawa autorskie majątkowe - bo rozumiemy, że umowa między pracodawcą a klientem nie przeniosła na klienta praw autorskich majątkowych) korzystać z rozwiązań na już istniejących stronach internetowych bez narażenia się na odpowiedzalność z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika