Prawo do dywidendy a sprzedaż udziałów

Pytanie:

Udziały w spółce z o. o. zostały sprzedane w marcu 2008 r. Nowy jest też prezes zarządu - jedyny wspólnik spółki. Spółka wypracowała zysk w 2007 r. Kto jest teraz uprawniony do otrzymania dywidendy za 2007 r.? Obecny czy poprzedni wspólnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do dywidendy a sprzedaż udziałów

Zgodnie z art. 193 ksh, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Jak więc wynika z w/w przepisy, uprawnionym do dywidendy będzie wspólnik, któremu przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeśli więc w/w uchwała została podjęta po sprzedaży udziałów - będzie to nowy wspólnik, jeśli zaś przed sprzedażą udziałów - poprzedni wspólnik.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne