Prowadzę kasyno, czy mogę świadczyć usługi osobom niepełnoletnim?

Pytanie:

"Prowadzę kasyno, czy mogę świadczyć usługi osobom niepełnoletnim?"

Odpowiedź prawnika: Prowadzę kasyno, czy mogę świadczyć usługi osobom niepełnoletnim?

Wskazujemy, że wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat, a zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o grach hazardowych w grach losowych, z wyjątkiem loterii fantowych i loterii
promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierująca ośrodkiem gier lub przez nią upoważniona, osoba sprzedająca losy lub inne dowody udziału w grach losowych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne jest upoważniona do żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika gry hazardowej. Choć wymóg ten dotyczy jedynie samych gier hazardowych, wydaje się, że warto tę zasadę zastosować również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia Ministra Finansów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika