Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Pytanie:

Czy wierzytelność zabezpieczona hipotecznie może ulec przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Trzeba mieć na uwadze następującą okoliczność: zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się jednak do roszczenia o odsetki. Oznacza to więc, że hipoteka pozostaje w mocy bez względu na ewentualne przedawnienie. Jeżeli jednak w jakimś zakresie (w całości bądź w części) wierzytelność przedawniła się, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wierzytelności przedawnionej tylko z nieruchomości obciążonej hipoteką.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: