Przeglądy budowlane budynków mieszkalnych

Pytanie:

Podczas kontroli dokumentacji budowlanej osoba z ramienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zarzuciła właścicielowi kamienicy mieszkalnej, że nie przeprowadził rocznego przeglądu, o którym mowa w art. 62.1.1.a. w roku, w którym został wykonany pięcioletni przegląd, o którym mowa w art. 62.1.2. Zdaniem właściciela pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku jest czymś pojęciowo szerszym niż przegląd roczny. Pomijając kwestię tzw. przeglądów "elektrycznych", gazowych i kominiarskich co do których nie ma żadnych niejasności, właściciel ma poważne wątpliwości czy jest sens dublowania się samych przeglądów ogólnobudowlanych w jednym roku tj. jednorocznego i pięcioletniego. Czy przeprowadzany raz na pięć lat przegląd stanu technicznego budynku nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia w tym samym okresie rocznego przeglądu budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeglądy budowlane budynków mieszkalnych

Ustawa prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nie zawierają przepisów mówiących o tym wyraźnie. Kontrole budynków, według rozporządzenia, powinny nastąpić w porze wiosennej. Corocznej kontroli podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (przy czym rozporządzenie szczegółowo wymienia te elementy). Natomiast 5 letnią kontrolą należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

Z celu regulacji prawnej wynika, że powinno kontrolować się budynki w okresie, w którym prawdopodobieństwo ich uszkodzenia i zagrożenie dla osób trzecich (np. poprzez oderwanie się części budowli) jest największe, czyli po zimie i co najmniej raz do roku, co ma dać gwarancję utrzymania budynku w należytym stanie. Z tych powodów nie ma potrzeby przeprowadzenia wielokrotnych kontroli, chyba, że okoliczności taką wskazują. Ustawa w art. 62.1.pkt.2), w odróżnieniu od rozporządzenia, nie mówi, że kontrola pięcioletnia powinna uwzględniać również sprawdzenie stanu technicznego (...) budynku. W związku z tym, że ustawa ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem należy powiedzieć, że kontrola co pięć lat nie obejmuje elementów z art. 62.1 pkt 1) ustawy i jest bardziej ogólna. Dlatego powinno się przeprowadzić dwie kontrole (coroczną i co pięć lat) w jednym roku. Inna rzecz, że najrozsądniej przeprowadzić je w jednym dniu i napisać dwa dokumenty z kontroli.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dom sąsiada w granicy działki

7.5.2018 przez: JonaszZOpola