Przekazanie gospodarstwa rolnego a scheda spadkowa

Pytanie:

Czy przekazanie gospodarstwa rolnego jest darowizną, którą należy zaliczyć na schedę spadkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie gospodarstwa rolnego a scheda spadkowa

Należy przede wszystkim zastanowić się, czy umowę przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego na mocy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, można potraktować jako darowiznę. E. Skowrońska-Bocian wskazuje, że art. 1039 Kodeksu cywilnego regulujący kwestię zaliczenia na schedę spadkową używa określenia „darowizna”, ale należy przyjąć, że chodzi o wszelkie przysporzenia dokonane pod tytułem darmym na rzecz zstępnych i małżonka. Oznacza to, że zaliczeniu na poczet schedy podlegać będą także przysporzenia niemające formy prawnej darowizny, jeżeli zostały dokonane nieodpłatnie i jeżeli intencją stron było dokonanie ich na poczet przyszłego spadku. Dlatego na schedę spadkową należy zaliczyć wartość gospodarstwa rolnego przeniesionego na zstępnego lub małżonka w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy. Mimo kontrowersji co do charakteru prawnego tej umowy, niewątpliwe jest, że ma ona charakter nieodpłatny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne