Przesłanki renty z tytułu niezdolności do pracy

Pytanie:

"Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z ogólnego stanu zdrowia? Mam 54 lata, jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, pracowałem na roli od 16 roku życia, posiadam 18 lat składkowych i 15 nieskładkowych, ostatni zasiłek dla bezrobotnych otrzymałem w marcu 1998 r. "

Odpowiedź prawnika: Przesłanki renty z tytułu niezdolności do pracy

Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warunki, które należy spełnić, aby przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy (łącznie) to niezdolność do pracy oraz wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a także to, by niezdolność do pracy powstała w odpowiednim czasie. Jeżeli więc Pan/i posiada "stwierdzoną" przez lekarza orzecznika niezdolność do pracy, a niezdolność ta powstała w okresie, który w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest okresem składkowym bądź nieskładkowym, to renta będzie Panu/i przysługiwać. Koniecznym byłoby jednak w pierwszej kolejności stwierdzenie niezdolności do pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika