Przeszukanie i zabezpieczenie komputera

Pytanie:

"W jaki sposób mogę się uchronić przed kontrolą? Co się stanie jeśli skonstruuję tak, żeby uruchomić system operacyjny np. Windows, będzie trzeba wprowadzić kod, a w razie kontroli ja powiem że kodu nie znam bo zapomniałem? Albo w zbiegu okoliczności będę miał w czasie kontroli awarię instalacji elektrycznej i komputera nie będzie się dało uruchomić? "

Odpowiedź prawnika: Przeszukanie i zabezpieczenie komputera

W jaki sposób można się uchronić przed kontrolą i czy taka możliwość w ogóle istnieje odpowiedzieć należy po przeanalizowaniu kiedy przeszukanie jest dopuszczalne oraz kiedy można rzecz znalezioną podczas przeszukania zatrzymać. W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. Można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów. Nie będzie przeszkodą dla osób kontrolujących (przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania) zabezpieczenie wszelkich nośników elektronicznych takich jak twardy dysk (na marginesie: zabezpieczenia takie jak kody czy nawet formatowanie dysku nie chroni przed odtworzeniem informacji zapisanych na tym nośniku), gdyż podmioty przeszukujące dokonają zabezpieczenia takich nośników podczas ich zatrzymania i przekażą podmiotom uprawnionym do analizy. Osobom zainteresowanym (czyli Panu) należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane. Teoretycznie takie przeszukanie może nastąpić w każdej chwili gdy zachodzą do tego podstawy wyżej wymienione. Gdy brak takich podstaw kontrola taka jest niedopuszczalna. Kontrola w wypadkach nie cierpiących zwłoki dokonana na podstawie legitymacji służbowej musi zostać zatwierdzona przez Sąd lub prokuratora w ciągu 7 dni. Odpowiedź brzmi, gdy zachodzą wyżej wymienione przesłanki (kontroli) przeszukania nie istnieje możliwość uniknięcia jej. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Takie zażalenie jednak nie wstrzymuje przeszukania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika