Przywóz dewiz do Polski

Pytanie:

Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. 50 000 euro? Czy trzeba zgłaszać na granicy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywóz dewiz do Polski

Nie ma ograniczeń w wysokości zagranicznych środków płatniczych w przywozie na terytorium RP. Istnieje jednak obowiązek zgłoszeniowy. Otóż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy prawo dewizowe, rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Euro jest zagranicznym środkiem płatniczym w rozumieniu ustawy prawo dewizowe. Musi więc Pan zgłosić fakt przywozu takiej ilości pieniędzy na terytorium RP.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne