Rachunkowość w szkole wyższej

Pytanie:

Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rachunkowość w szkole wyższej

Zasady gospodarki finansowej uczelni wyższych reguluje Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990 r., Nr 65, poz. 385). Zgodnie z § 2 ust. 4 powoływanego Rozporządzenia, uczelnia wyższa prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami stosowanymi przez podmioty gospodarcze, określonymi w odrębnych przepisach - tj. w ustawie o rachunkowości (Dz.U. 1994 r., Nr 121, poz. 591). Sprawozdanie finansowe szkół wyższych zatwierdza Minister właściwy do spraw edukacji w ramach sprawowanego nad uczelnia nadzoru.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne