Regulowanie czynszu w TBS

Pytanie:

Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulowanie czynszu w TBS

Zgodnie z art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa budownictwa społecznego zgromadzenie wspólników ma obowiązek ustalać stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Czynsz ten nie może być jednak wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego przewiduje, że po dniu 31 grudnia 2004 r. właściciele lokali będą mogli stosować czynsz wolny. Do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, nie może jednak przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Zgodnie z art. 29 powołanej ustawy czynsz najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego jest jednak regulowany odrębnymi przepisami. W związku z tym nie będzie miała do niego zastosowanie regulacja dotycząca czynszów wolnych. Należy więc stwierdzić, że w przypadku towarzystw budownictwa społecznego nie nastąpi uwolnienie czynszów, a więc towarzystwa te nie będą mogły dyktować wolnych cen czynszów za mieszkania czynszowe. Dopóki więc nie nastąpi zmiana ustawy ustalenie stawek czynszowych dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa budownictwa społecznego będzie następowało na dotychczasowych zasadach.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne