Renta dla żołnierza

Pytanie:

Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta dla żołnierza

Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie w razie choroby, która pozostaje w związku z pełnioną przez niego służbą wojskową. Wykaz chorób, w przypadku których należy się takie odszkodowanie zawiera rozporządzenie do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Do chorób tych zalicza się miedzy innymi psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej (ostre lub przewlekłe urazy psychiczne -stres psychiczny - spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby w powietrzu, na wodzie i na lądzie).

Żołnierzowi może być także przyznana renta inwalidzka. Za inwalidztwo pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się inwalidztwo, które powstało na skutek: 

Porady prawne
  1. wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej(w rozumieniu przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową),  
  2. chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza,  
  3. chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,           
  4. istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

Choroby z punktu 2 i 3 także zawarte są w wykazie załączonym do rozporządzenia. W wykazie tym wskazuje się m. in. przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby wojskowej (długotrwała służba wojskowa na odpowiedzialnych stanowiskach, wymagająca długotrwałego i nadmiernego napięcia nerwowego, o nieregularnym trybie życia).

Prawo do renty inwalidzkiej powstaje po zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być na wniosek komendanta szpitala wojskowego, w którym żołnierz przebywa na leczeniu, przyznane żołnierzowi prawo do renty jeszcze przed zwolnieniem go ze służby.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne