Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Pytanie:

Czy możliwe jest pobieranie renty rodzinnej po ukończeniu 26 roku życia?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.8.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

(…)

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy (...)

Zgodnie z art. 12 powyższego aktu prawnego niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: