Rezydencja podatkowa

Pytanie:

Obywatel Polski jest rezydentem innego kraju. Czy należy o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy w Polsce, jeżeli nie osiąga już się w kraju dochodów? Jeżeli tak, to jakie dokumenty należy przygotować, czy są odpowiednie formularze?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezydencja podatkowa

W zasadzie nie ma konieczności informowania polskich organów podatkowych o zmianie rezydencji podatkowej na inne państwo. Jednakże aby uniknąć ewentualnych wezwań od polskich organów podatkowych np. do wyjaśnienia dlaczego nie zostało złożone roczne zeznanie podatkowe dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik może dokonać aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego (formularz NIP-3) i wskazać tam jako adres zamieszkania adres zagraniczny. Jednocześnie można przedłożyć certyfikat rezydencji wydany przez inne państwo (państwo aktualnego miejsca zamieszkania) wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w którym organy innego państwa potwierdzą, ze ten podatnik jest rezydentem podatkowym tego państwa.

Polecamy także przeczytać:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne