Rezygnacja zarządu we wspólnocie

Pytanie:

Jakimi dokumentami i w jakiej procedurze członek zarządu wspólnoty powinien złożyć rezygnację z pełnionej funkcji? W jaki sposób cały zarząd podaje się do dymisji we wspólnocie? Obecny zarząd był powołany w obecności notariusza, ponieważ zmieniana była forma zarządzania wspólnotą. Poprzednio zarządzał wspólnotą Administrator wybrany z urzędu (początek istnienia wspólnoty). Jest to już II kadencja obecnego zarządu. Czy w tej sytuacji musi być także obecny notariusz?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja zarządu we wspólnocie

Odpowiedź na powyższe pytania wynika z treści artykułu 20 ustawy o własności lokali. Zgodnie z jego treścią, ustępem 2 Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Z drugiej strony co do zasady nie ma żadnych przeszkód, aby którykolwiek z członków zarządu, gdy też cały zarząd złożył rezygnację. Skoro jednak zarząd pełniący swą funkcję obecnie został powołany z udziałem notariusza, to sposób rezygnacji także powinien zostać określony w tym akcie.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne