Rezygnacja zarządu we wspólnocie

Pytanie:

Jakimi dokumentami i w jakiej procedurze członek zarządu wspólnoty powinien złożyć rezygnację z pełnionej funkcji? W jaki sposób cały zarząd podaje się do dymisji we wspólnocie? Obecny zarząd był powołany w obecności notariusza, ponieważ zmieniana była forma zarządzania wspólnotą. Poprzednio zarządzał wspólnotą Administrator wybrany z urzędu (początek istnienia wspólnoty). Jest to już II kadencja obecnego zarządu. Czy w tej sytuacji musi być także obecny notariusz?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja zarządu we wspólnocie

Odpowiedź na powyższe pytania wynika z treści artykułu 20 ustawy o własności lokali. Zgodnie z jego treścią, ustępem 2 Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Z drugiej strony co do zasady nie ma żadnych przeszkód, aby którykolwiek z członków zarządu, gdy też cały zarząd złożył rezygnację. Skoro jednak zarząd pełniący swą funkcję obecnie został powołany z udziałem notariusza, to sposób rezygnacji także powinien zostać określony w tym akcie.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? Czy można jakoś temu zaradzić? Byłbym zainteresowany kompletną instrukcją w formie "krok (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza profesjonalna firma, z którą właściciele podpisali umowę. Zarządca co trzy miesiące weryfikuje (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Kompetencje zarządu wspólnoty do zwołania zebrań

Kompetencje zarządu wspólnoty do zwołania zebrań

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca ma obowiązek zwołać zebranie na wniosek właścicieli lokali posiadających jedną dziesiątą udziałów w części wspólnej. Co jednak, gdy zarządca zebrania nie zwołuje? Czy właściciele mogą je zwołać sami? Spory prawników rozwiązałaby interwencja ustawodawcy. Ustawa o własności lokali wyróżnia trzy rodzaje zebrań we wspólnocie mieszkaniowej. (...)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele sami podejmują decyzję, jak będzie zarządzana ich wspólnota mieszkaniowa. Mają do wyboru kilka możliwości. Wspólnoty mogą być małe lub duże. Pierwsze tworzy maksymalnie siedem, drugie – minimum osiem lokali. To rozróżnienie jest niezwykle ważne. W zależności bowiem od rodzaju wspólnoty stosuje się różne przepisy. Duże wspólnoty rządzą się ustawą o własności (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają od 0,01 do 1, 59 m2 na plus i na minus. Ani poprzedni zarząd (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden z właścicieli, którym naliczano należności za eksploatację i na fundusz remontowy od niezgodnej (...)

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

  Jeżeli łączna ilość lokali wyodrębnionych bądź niewyodrębnionych w danym budynku nie przekracza siedmiu, wówczas wszyscy lokatorzy mają prawo decydować o losach nieruchomości wspólnej, niczym współwłaściciele. Oznacza to, iż każdy członków tej wspólnoty może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych członków, natomiast (...)

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została faktycznie spożytkowana na potrzeby nieruchomości lokalowych? Sąd Najwyższy uchwalił, że wspólnota (...)

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan prawny   Spółka “X” sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 1999 r. z jednoosobowym zarządem sprawowanym przez osobę A. Spółka “X” zatrudniła osobę A na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową spółka “X” popadała w długi (nie wypłacała również (...)

Kiedy i w jaki sposób likwidator spółki może zrezygnować z funkcji - opinia prawna

Kiedy i w jaki sposób likwidator spółki może zrezygnować z funkcji - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem likwidatorem spółki z o.o.. Urząd Skarbowy egzekwuje ode mnie obowiązki likwidatora, których wykonać nie mogę z następujących względów: jedyny udziałowiec w osobie zagranicznej zerwał wszelkie kontakty i na słowne i pisemne wezwania nie reaguje, spółka w likwidacji nie ma żadnych środków na dalsze czynności likwidacyjne (magazynowanie dokumentów, wynagrodzenia (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto 31 propozycji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. - Rozwiązania te poprawią płynność finansową przedsiębiorców, ograniczą zatory płatnicze w gospodarce oraz zwiększą dyscyplinę płatniczą między firmami - czytamy w komunikacie resortu gospodarki. Realizacja założonych celów projektowanego aktu wymaga wprowadzenia zmian (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika wyznacza jego osoba, w spółkach kapitałowych - wartość wkładu wniesionego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej wybrany trzyosobowy Zarząd wpisany jest do Księgi wieczystej. Zarząd ten podpisuje umowę o zarządzanie z licencjonowanym Zarządcą. We wspólnocie tej od kilku (...)

Rezygnacja z uczestnictwa we wspólnocie

Rezygnacja z uczestnictwa we wspólnocie

Mieszkania w budynku, który oprócz mnie zamieszkuje 9 rodzin. Tworzymy wspólnotę mieszkaniową, z 3-osobowym zarządem. Nie chcę należeć do tej wspólnoty, bo ciągle mają miejsce konflikty. Czy (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do (...)

Widełkowe określenie liczby członków zarządu

Widełkowe określenie liczby członków zarządu

Umowa spółki z o.o. przewiduje jednego lub więcej prezesów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników (ZW) wymagają jednomyślności. ZW powołało 3 prezesów. Jeden z prezesów rezygnuje z pełnienia funkcji. (...)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz (...)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali wskazuje, iż zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz (...)

Zarządzanie lokalami i wspólnotami a VAT

Zarządzanie lokalami i wspólnotami a VAT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza lokalami mieszkalnymi, komunalnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT czynsz za lokal mieszkalny, koszty zarządu i fundusz (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

Nadwyżki we wspólnocie mieszkaniowej

Nadwyżki we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymał pismo od jednego z właścicieli lokali, w którym to domaga się on proporcjonalnego co do udziałów zwrotu nadwyżek finansowych z zaliczek wpłaconych na (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Jestem od grudnia 2004 prezesem zarządu spółki z o.o w jednoosobowym zarządzie. Ponieważ współpraca ze wspólnikami firmy nie układa się tak, jakbym chciał, chcę zrezygnować ze swojej funkcji. (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Zostałem wybrany na Członka Zarządu Dyrektora Handlowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zgodnie ze statutem spółki). 3 letnia kadencja upływa w kwietniu 2009 r. Umowa o pracę (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

4-ry lata temu zawiązaliśmy ze wspólnikami (5 osób) spółkę z o.o. Firma prowadziła działalność usługową. Zarząd 3-osobowy został wybrany ze wspólników spółki. Jedyną osobą pobierającą (...)

Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, czy też do czasu wyboru (...)

FORUM PRAWNE

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

prośba o pomoc w rozwiązaniu kazusu

prośba o pomoc w rozwiązaniu kazusu Proszę o pomoc, wskazówki w rozwiązaniu poniższego kazusu. Z góry dziękuję serdecznie. Przychodzi do Państwa Klient, który ma lokal garażowy we Wspólnocie (...)

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Rezygnacja członka Zarządu wspólnoty oraz brak chęci pracy pozostałych członków

Rezygnacja członka Zarządu wspólnoty oraz brak chęci pracy pozostałych członków W naszej wspólnocie jest następująca sytuacja: jeden członek Zarządu złożył oficjalną rezygnację a dwaj (...)

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Cześć, Napisałem list do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z prośbą o ustosunkowanie się do pewnej kwestii. Jeden z członków dwuosobowego Zarządu odpowiedział (...)

instalacja kraty górnej zabezpieczającej na loggy w mieszkaniu własnościowym

instalacja kraty górnej zabezpieczającej na loggy w mieszkaniu własnościowym Witam, Mam mieszkanie własnościowe do którego przynależy logga - wejście na nią jest tylko z moje mieszkania. Zaznaczam, (...)

remont a pozwolenie administratora

remont a pozwolenie administratora Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może ingerować w remont przeprowadzony w mieszkaniu własnościowym ? Chcę częściowo wyburzyć ściankę działową czy na (...)

Dotyczy obszaru działań zwykłego zarządu

Dotyczy obszaru działań zwykłego zarządu Witam. Mam pytanie dotyczące działań zwykłego zarządu. Czy na polecenie jednej osoby, reprezentującej zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządca może (...)

Ograniczenie dostępu do cz. wspólnych - Siłownia

Ograniczenie dostępu do cz. wspólnych - Siłownia Szukam porady odnośnie ograniczenia przez Zarząd mojej Wspólnoty mieszkaniowej dostępu do naszej prywatnej, osiedlowej siłowni. Zarząd podpiera (...)

Kara 1614 za rezygnację z nauki

Kara 1614 za rezygnację z nauki Witam.Zapisałam się na studia 6.10.2012 r.(Uczelnia prywatna) Panie w sekretariacie przekonywały mnie ,że nauka odbywa się co drugi tydzień.Pierwszego dnia na zajeciach (...)

Rezygnacja z podjecia pracy po 3 dniach pracy a nie podpisana umowa

Rezygnacja z podjecia pracy po 3 dniach pracy a nie podpisana umowa Proszę o pomoc i poradę w sprawie rezygnacji z pracy Przepracowałam w nowej pracy (zaznaczę że była to moja pierwsza praca) 4 (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Rezygnacja z kindergelds

Rezygnacja z kindergelds Rezygnacja z kindergelds Witam Mojemu mężowi kończy się kontrakt w Niemczech w październiku, Bedzie wracał do Polski, jak załatwić rezygnację z kindergelds, chcielibyśmy (...)

Rezygnacja z sanatorium zdrowotnego ZUS

Rezygnacja z sanatorium zdrowotnego ZUS Chciałem się zapytać o następującą rzecz: Dostałem skierowanie na leczenie rehabilitacyjnego z ZUSu. W chwili obecnej, krótki czas przed planowanym terminem (...)

Porady prawne