Data rozpoczęcia działalności spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. powstała w dniu 06.09.2007 /data umowy spółki/. W umowie spółki nie określono innej niż zawarcie tejże umowy daty rozpoczęcia działalności. Pierwsza de facto operacja gospodarcza w postaci wniesienia aportu miała miejsce 06.09.2007. Jednakże na deklaracji NIP-2 jako data rozpoczęcia działalności wpisana została data 08.09.2007, ponieważ - jak twierdzą w urzędzie skarbowym - data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia NIP-2. Która z tych dat: 06.09.2007, czy 08.09.2007 powinna być wpisana na deklaracji rocznej CIT-8 oraz w sprawozdaniu finansowym spółki za 2007 jako data początkowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Data rozpoczęcia działalności spółki

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują pojęcia "rozpoczęcie działalności", natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, dniem tym może być dzień poniesienia pierwszych wydatków (tak: informacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 31 grudnia 2003 r., sygn. US40/DP/423/AP/361/2003). Także wniesienie przez wspólników wkładów (w formie pieniężnej lub niepieniężnej), jest przejawem rozpoczęcia działalności, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o rachunkowości (tak: postanowienie Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. P-3/423-8/05).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Klauzule z ordynacji podatkowej

8.11.2016 przez: tomek.bak

Firma w Niemczech, a sprzedaż w Polsce

29.3.2015 przez: fiksiorek