Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Pytanie:

Czy rozpowszechnianie w internecie poprzez niekomercyjną prywatną stronę www wizerunku powszechnie znanego aktora w formie zdjęcia z planu filmowego nie narusza dobra osobistego tej osoby zgodnie z przesłankami określonymi w art. 81. ust. 2 prawa autorskiego tj. osoba na zdjęciu (aktor) jest szczegółem pewnej całości, czyli w analizowanym przypadku kręconego filmu ?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.10.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

Zgodnie z regulacją prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga jednak rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Z treści postawionego pytania wynika, że rozpowszechnieniu uległ wizerunek aktora z planu filmowego. Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie za niezbędne uznać należy zapoznanie się z tym wizerunkiem. Jeżeli postać aktora jest tylko nieznacznym elementem szerszej scenerii, całości jaką w tym przypadku jest kręcony film, to za uzasadnione przyjąć należy stanowisko, iż w tym wypadku zezwolenie na rozpowszechnianie nie będzie konieczne. Jeżeli jednak rozpowszechnieniu podlega przede wszystkim wizerunek aktora, on jest centralną jego postacią to z całą pewnością konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia. Wskazać w tym miejscu należy, iż w praktyce wystąpić może wiele przypadków granicznych, które to będą niezmiernie trudne do kwalifikacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: