Rynek właściwy według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pojęcie: rynek właściwy?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rynek właściwy według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Rynek właściwy to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.
Potencjalny nabywca musi uznać, że jest w stanie zastąpić produkt jednego producenta produktem drugiego. Ich ceny powinny pozostawać w takiej relacji, aby nabywca był skłonny rozważać je jako możliwe opcje przy zakupie. Powinny być oferowane na zbliżonym obszarze.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne