Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Pytanie:

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaskarżył ją sąsiad będący stroną postępowania, a SKO utrzymało ją w mocy (przyczyną zaskarżenia było zdaniem sąsiada zacienianie jego działki przez mający powstać obiekt, SKO uznał sąsiada za stronę bo decyzja wydana była przed wejściem zmian w prawie). W chwili obecnej, czyli kiedy zaczęły obowiązywać zmiany w prawie budowlanym, odbieram decyzję o zezwoleniu na budowę, w której wydział urbanistyki i architektury stoi na stanowisku, że zgodnie z nowym prawem budowlanym i ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, działka sąsiada nie leży w strefie oddziaływania obiektu budowlanego i z tego względu nie uznaje się go za stronę w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji (sąsiad w zezwoleniu na budowę nie został uznany za stronę, a jedynie dostał decyzję do wiadomości) sąsiad może odwołać się od decyzji na budowę bądź też wnioskować o uznanie go za stronę i czy ewentualne odwołanie wstrzyma prawomocność decyzji na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Stronami w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Stroną tego postępowania nie może być osoba, która powołuje się wyłącznie na swój interes faktyczny, nie znajdujący oparcia w przepisach. Osoba powołująca się na swój interes faktyczny - w sferze działań organów administracji państwowej - może interesu tego dochodzić w trybie skarg i wniosków określonym w kodeksie postępowania administracyjnego. A więc w takim postępowaniu, sąsiad może dochodzić ochrony swego interesu. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę może wstrzymać jedynie odwołanie od tej decyzji, które może wnieść wyłącznie strona takiego postępowania. Jeżeli sąsiad nie został uznany za stronę, nie będzie mógł wnieść odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie jest jednak wykluczone np. wznowienie postępowania na wniosek sąsiada.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: