Skład komisji egzaminacyjnej

Pytanie:

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie na urlop wypoczynkowy. W szkole podstawowej( małej-wiejskiej) nie ma zastępcy dyrektora szkoły. W związku z powyższym dyrektor szkoły chce upoważnić nauczyciela tej szkoły w ramach zastępstwa (na dzień dzisiejszy nie znamy nazwiska tego nauczyciela), do składu komisji egzaminacyjnej. W związku z taką sytuacją, czy organ prowadzący powinien zmienić zarządzenie, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej? Czy organ prowadzący winien zmienić zarządzenie i powołać do składu nauczyciela, czy wystarczy upoważnienie dyrektora przedłożone komisji przez nauczyciela zastępującego w dniu pracy Komisji egzaminacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skład komisji egzaminacyjnej

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Ustawodawca precyzyjnie określa przy tym skład personalny komisji wskazując, że w jej skład wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) dyrektor szkoły; 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Ustawodawca wskazuje, że w komisji ma obowiązek zasiadać dyrektor szkoły. Jednocześnie przepisy ustawy nie upoważniają członków komisji do działania za pośrednictwem pełnomocnika (zastępcy). Z powyższych względów uważamy, iż niedopuszczalne jest scedowanie przez dyrektora szkoły uprawnienia do udziału w komisji na rzecz osoby trzeciej lub też upoważnienie tej osoby do działania w jego imieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123