Skuteczność postanowień umowy ubezpieczenia

Pytanie:

"Czy zawarcie przez ubezpieczyciela w polisie AC zapisu o braku możliwości wypłacenia odszkodowania w wypadku kradzieży ubezpieczonego auta, gdy ubezpieczony nie dołączy dowodu rejestracyjnego pojazdu jest prawnie skuteczne?"

Odpowiedź prawnika: Skuteczność postanowień umowy ubezpieczenia

Zawarcie takich postanowień w polisie ubezpieczeniowej jest całkowicie skuteczne. Jeżeli tylko treść takich postanowień była znana ubezpieczającemu w chwili podpisywania umowy lub osoba ta mogła się z łatwością z takimi postanowieniami zapoznać, postanowienia te są prawnie skuteczne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika