Skutki sprzedaży nieruchomości, po zajęciu jej w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

Jakie są skutki sprzedaży nieruchomości, po zajęciu jej w postępowaniu egzekucyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki sprzedaży nieruchomości, po zajęciu jej w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z art. 930 § 1 Kodeksu postępowaniu cywilnego rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. Czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Przy czym rozporządzenie musiałoby nastąpić po zajęciu nieruchomości, które następuje w stosunku do dłużnika z chwilą doręczenia mu wezwania do uiszczenia zaległości (art. 925 § 1 kpc). Art. 930 kpc oznacza bowiem, że wierzyciel, na rzecz którego nieruchomość została zajęta, może zaspokoić się ze sprzedanej nieruchomości tak, jakby nieruchomość ta należała w dalszym ciągu do majątku jego dłużnika, bez względu na zmianę właściciela (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2008 r.
, sygn. V CSK 426/2007). Zgodnie z art. 930 § 1 kpc choć nabywca uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym formalnie nawet jako dłużnik, w rzeczywistości postępowanie egzekucyjne toczy się przeciwko dotychczasowemu dłużnikowi. Nabywca bowiem nie wstępuje w miejsce zbywcy. Dłużnik nie przestaje być stroną postępowania egzekucyjnego i nie jest zastąpiony przez nabywcę. Motyw legislacyjny tego unormowania jest jasny. Chodzi o to, aby po zajęciu wierzyciel mógł mieć skuteczne prawo do zaspokojenia wierzytelności wobec każdej osoby, która po wszczęciu egzekucji przedmiot nabywa (tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 czerwca 2006 r., sygn. IV CSK 196/2005).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: