Służba BHP w zakładzie pracy

Pytanie:

Czy pracodawca zatrudniający 4 osoby musi stworzyć służbę BHP lub zatrudnić kogoś, kto jest w tym zakresie przeszkolony?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służba BHP w zakładzie pracy

Zgodnie z regulacją kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników, tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić przy tym należy, iż właściwy inspektor pracy w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby bhp lub utworzenie tej służby przez pracodawcę zatrudniającego mniejszą liczbę pracowników niż określona powyżej, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Tym samym pracodawca zatrudniający 4 osoby z takiego obowiązku jest zwolniony o ile nie zachodzą okoliczności o których mowa powyżej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne