Spadek dla dzieci

Pytanie:

Mój ojciec obecnie jest w trzecim małżeństwie. Wszystkie jego żony (3), jak i dzieci z każdego związku (4) żyją. Jego majątek jest dosyć spory (parę setek tysięcy dolarów odszkodowania powypadkowego i inne, głównie zdobyty podczas jego pobytu za granicą, ale też gospodarstwo w Polsce po zmarłym ojcu, mieszkanie). Jego dotychczasowe posunięcia wskazują na to, że jego obecna małżonka nie zamierza dzielić się z nikim jego/ich majątkiem i mój ojciec stopniowo zapisuje kolejne rzeczy wspólnie na nią i ich dziecko (mojego przyrodniego brata). Jeżeli chodzi o wiek dzieci, to ja jestem najstarsza (35 lat), kolejne 20 i 19 lat i najmłodszy lat 13. Moja mama jest od wielu lat nieuleczalnie chora (choroba umysłowa od 20-tu paru lat, 1-sza grupa renty inwalidzkiej) i nigdy nie kwestionowała ani jego kolejnych związków ani tego, w jakiej kondycji finansowej pozostawił nasza rodzinę. Ich małżeństwo trwało ok 14 lat (zakończone ok 1985 roku). Po rozwodzie (który miał miejsce w Stanach; dokumenty przysłane poczta; później sprawa w Polsce o jego uprawomocnienie) moja mama została w mieszkaniu spółdzielczym w Polsce i alimentami których wysokość została określona przy rozwodzie w Stanach -- ok. 100 dol. miesięcznie). Jego pomoc finansowa nigdy nie przekraczała tej wyznaczonej przez alimenty, pomimo że kontakty ze mną utrzymywał. Jak wygląda sprawa dziedziczenia majątku mojego ojca w wypadku jego dzieci z byłych małżeństw (np. mnie) w sytuacji, gdy najprawdopodobniej sporządzane są już jakieś zapisy spadkowe, czy własnościowe, czy dzieci są chronione jakimkolwiek prawem spadkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spadek dla dzieci

Do dziedziczenia dochodzi się na mocy ustawy albo testamentu. W kręgu spadkobierców ustawowych, jeżeli żyją dzieci, znajdują się dzieci i małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, ale udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼ spadku. Sytuacja dzieci spadkodawcy nie różni się bez względu na to, z którego małżeństwa pochodzą albo czy są to dzieci pozamałżeńskie. Były małżonek spadkodawcy nie dziedziczy po nim z ustawy, tak samo małżonek pozostający w separacji. W razie nieotrzymania należnego udziału spadkowego spadkobiercom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się zachowek. Uzyskanie roszczenia o zachowek następuje bez względu na to kto i przez jaką czynność prawną uzyskał przysporzenie majątkowe kosztem majątku spadkodawcy (tak również w Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 lutego 2004 r. II CK 444/2002). W szczególności gdyby spadkodawca darował cały swój majątek żonie, bez względu na to ile lat po tym fakcie umrze, jego dzieci mają roszczenie do żony o zapłatę należnego zachowku. Spadkobiercy nie otrzymają zachowku tylko wtedy, gdy obdarowany nie jest już wzbogacony (np. porzucił ruchomości) albo gdy zostali wydziedziczeni lub zrzekli się spadku w drodze umowy w formie notarialnej ze spadkodawcą. Należy przy tym pamiętać, że spadkobiercy nie uzyskają świadczenia od obdarowanej osoby obcej (nie będącej w kręgu spadkobierców ustawowych), jeżeli darowizna na jej rzecz została dokonana więcej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. Dlatego gdyby spadkodawca dokonał darowizny więcej niż 10 lat przed śmiercią na rzecz swojej żony i nawet tuż przed śmiercią rozwiódł się to spadkobiercy nie uzyskają od niej świadczenia, ponieważ jest ona wtedy osobą niebędącą spadkobiercą (art. 994 par 1 Kc). Wysokość zachowku to połowa udziału, który by przypadał spadkobiercy z mocy ustawy, a jeżeli spadkobierca jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni ¾ udziału. Na zachowek zalicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę temu, kto jest uprawniony do zachowku oraz koszty wychowania i wykształcenia, jeżeli przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku (np. koszty wykształcenia uniwersyteckiego poniesione przez małorolnego rolnika). Do spadku nie wchodzi połowa majątku wspólnego małżonków, bo z chwilą śmierci męża staje się ona wyłączną własnością żony.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej , a także mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to główne założenia nowelizacji (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to według jakich zasad ustala się porządek dziedziczenia? Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu albo jego testament okazał się nieważny, czy też testament został odwołany przez spadkodawcę bądź powołany do spadku w testamencie spadkobierca (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

  Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku. Czy zmiany te będą korzystne (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł. ##baner## W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Dostałeś w spadku kredyt? Jest na to rada

Dostałeś w spadku kredyt? Jest na to rada

Masz pół roku, żeby odwiedzić notariusza lub sąd. Jeśli się spóźnisz, będziesz musiał spłacić odziedziczone długi. Po śmierci kredytobiorcy banki będą chciały odzyskać pieniądze od jego spadkobierców. Kodeks cywilny każe dziedziczącym oddać długi zmarłego, (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Otrzymanie spadku co do zasady objęte jest obowiązkiem podatkowym. Podatek ten reguluje  ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn. Ustawodawca przewiduje jednak szereg zwolnień.  Co może być przedmiotem opodatkowania  Obowiązek podatkowy od spadków (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Tego roku, dokładnie 4 października sąd orzekł rozwód z winy męża. Wcześniej były też wyroki za znęcanie się nade mną. Następnie w dniu 4 listopada były mąż popełnił samobójstwo. Byliśmy właścicielami działki, na której wybudowaliśmy dom. Mieliśmy kredyt hipoteczny na dom. (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje ryzyko że ten spadek w raz z długami przejdzie na mnie? Niniejsza opinia została sporządzona (...)

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Trzy miesiące temu zmarł ojciec mojego męża. Ponieważ miał zadłużenie w dwóch bankach z powodu wziętych kredytów, mąż chce złożyć notarialnie oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu. Jednakże martwi nas fakt, gdyż mamy dwoje dzieci w wieku 6 lat i z tego co nam wiadomo, to one będą (...)

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Właścicielami nieruchomości we wschodniej Polsce (działki) było małżeństwo X i Y. Oboje nie żyją już od wielu lat (zmarli krótko po wojnie). Postępowania spadkowego nie przeprowadzono. Ich czworo dzieci również nie żyje. Żyją natomiast dzieci tychże dzieci. Kiedyś, w latach 80., na (...)

Odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci

Odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci

Zmarł mąż, a z małżeństwa posiadamy dwoje nieletnich dzieci. Ze zmarłym byłam w faktycznej separacji od kilku lat. Z uzyskanych informacji wiem, iż mąż pozaciągał jakieś zobowiązania i wierzyciele domagają się spłaty. Żadnego majątku nie pozostawił, lecz tylko długi. Ja chcę odrzucić (...)

Wydziedziczenie dzieci

Wydziedziczenie dzieci

Chcę przekazać swój udział w domu mojemu bratankowi w drodze darowizny za opiekę. Mam dwoje dzieci, które się mną nie interesują (nie znam nawet wnuków) i nie chcę by kiedyś po mojej śmierci domagały się zachowku. W skład spadku wchodzą nie tylko prawa i obowiązki, ale także ekspektatywy (...)

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Zmarły J. był między innymi właścicielem nieruchomości, którą otrzymał 20 lat temu w drodze darowizny od swojego ojca w trakcie trwania związku małżeńskiego. Nie wiemy czy była to darowizna tylko na niego samego, czy na obojga małżonków. Nie posiadał dzieci, a jedynie żonę Z., która (...)

Odrzucenie spadku a dziedziczenie zstępnych spadkobiercy

Odrzucenie spadku a dziedziczenie zstępnych spadkobiercy

Witam. Zmarł mój ojciec, Niestety pozostawił po sobie w spadku same długi. Chciałbym odrzucić ten spadek, jednak nie wiem czy odrzucenie takie będzie również skuteczne względem moich dzieci. Jak powinienem postąpić w tej sytuacji? Jeśli złoży Pan w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy (...)

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, z którą ma dwoje małoletnich dzieci. Właścicielem mieszkania był tylko on. Tydzień temu (...)

Dwa postanowienia sądu o nabyciu spadku

Dwa postanowienia sądu o nabyciu spadku

W 2008 sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku na podstawie testamentu. Spadek w całości przypadł obcej osobie. Okazało się jednak w trakcie przeglądania papierów po zmarłym, że żona jego przeprowadziła postępowanie j spadkowe po zmarłym (na podstawie ustawy, ukrywając jednocześnie (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Planuję małżeństwo z konkubentem (jesteśmy ze sobą ćwierć wieku). Mieszkamy i nadal będziemy mieszkali w moim mieszkaniu, będącym moim odrębnym majątkiem. Z poprzedniego małżeństwa posiadam dorosłą, nie przysposobioną córkę (jest u mnie zameldowana, choć mieszka gdzie indziej). (...)

Odrzucenie spadku po prababci

Odrzucenie spadku po prababci

Ponad rok temu zmarła moja mama, nie miała żadnego majątku tylko długi. Zrobiliśmy u notariusza odrzucenie spadku - ja i moje dzieci, ale dla moich małoletnich wnuków tego nie zrobiliśmy. Teraz bank przysłał informację, że moje wnuki są spadkobiercami długu po prababci (mojej mamie). Spadkobiercami (...)

Zrzeczenie się praw do spadku

Zrzeczenie się praw do spadku

Właścicielka działki przyzagrodowej umarła. Miała syna i córkę. Syn/brat chce zrzec się przypadającej mu części działki na rzecz siostry na sprawie spadkowej. Czy możliwe jest zrzeczenie się na pierwszej rozprawie spadkowej, by na jednym posiedzeniu załatwić sprawę stwierdzenia nabycia (...)

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

We wrześniu 2008 roku zmarł mój tata pozostawiając po sobie duże zadłużenie wynikające z niespłaconej hipoteki. Dług osiągnął kwotę 320 000 zł. Nikt z rodziny nie chciał przejąć zobowiązania więc dom został zlicytowany przez komornika za ok 80 000 zł. Pozostały dług ciągle rośnie. (...)

Prawo właściwe dla dziedziczenia

Prawo właściwe dla dziedziczenia

Mój narzeczony i ja bierzemy ślub w Niemczech, zostanie on zarejestrowany w Polsce. Które prawo spadkowe - polskie czy niemieckie - będzie nas obowiązywać? Od czego to zależy? Jak wygląda dziedziczenie ustawowe, jeśli będziemy mieć wspólne dzieci, mamy podpisaną intercyzę, a mąż ma dwoje (...)