Spółka z o.o. a strata

Pytanie:

Chciałbym kupić istniejącą spółkę z o.o., która obecnie przynosi straty i pewnie normalnie niedługo upadnie. Czy po zakupie takiej spółki mogę zmienić lub rozszerzyć jej profil działalności zachowując możliwość odliczenia strat spółki zyskami z nowej działalności firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. a strata

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Jak stanowi art. 7 ust. 5 wskazanej ustawy o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przepisy przy tym nie ograniczają możliwości odliczenia straty tylko od dochodu z tego samego rodzaju działalności, z którego powstała strata. Stąd strata może być odliczana również od dochodów powstałych po zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności spółki z o.o., z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń czasowych i kwotowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne