Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Pytanie:

Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. Na naszym terenie istnieje spółka z o.o. będącą w 100% własnością gminy, która dostarcza media (c.o., cwu, woda, kanalizacja, śmieci itd.) na rzecz wspólnot mieszkaniowych, przy czym my występujemy w roli pośrednika ponieważ dokonujemy rozliczeń. Czy w/w spółka może przejąć nasz zakład i zarządzać wspólnotami, czy musi powstać oddzielna spółka?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Z przedstawionego pytania wynika, że mamy do czynienia z zakładem budżetowym, do którego w zakresie przekształcenia stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, stanowiące, że obecnie zakład można przekształcić po jego likwidacji, a zarazem przepisy ustawy o gospodarce komunalnej precyzujące, w jaki sposób można tego przekształcenia dokonać. Zgodnie z art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

Porady prawne

Z brzmienia cytowanego przepisu wynika, że ustawodawca nie przewidział w tym trybie przekształcenia polegającego na wniesieniu majątku zakładu budżetowego do spółki do spółki już istniejącej, czyli połączenia zakładu ze spółką.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne