Sprzedaż koparki po umowie najmu

Pytanie:

Jestem w posiadaniu nowej maszyny budowlanej (koparki). Mam możliwość wynajęcia jej na okres 5 lat innej firmie budowlanej. Wystawiałbym co miesiąc fakturę VAT na stałą miesięczną opłatę za wynajem. Najemca chciałby jednak po okresie wynajmu wykupić ode mnie tą koparkę za kwotę 5.000zł. Suma opłat za wynajem przekroczy wartość koparki. W umowie byłaby klauzula, że najemca ma prawo do pierwokupu koparki po okresie wynajmu za 5.000 zł pod warunkiem, że każda opłata za wynajem będzie płatna w terminie. Czy będę mógł sprzedać tę koparkę po 5 latach najemcy za kwotę 5.000 zł? Nie będzie to cena wolnorynkowa, ale zgodna z umową podpisana z najemcą.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż koparki po umowie najmu

Strony umowy sprzedaży mogą dowolnie określać cenę sprzedawanej rzeczy i przepisy nie narzucają, że cena ustalona między stronami nie może być niższa nić rynkowa. Zatem odpowiadając na pytanie czy sprzedający będzie mógł sprzedaż kopartę dotychczasowemu najemcy za cenę poniżej wartości rynkowej należy odpowiedzieć, że będzie mógł.

Ewentualnie tylko jest możliwość, że organy podatkowe zechcą ustalać skutki podatkowe (zobowiązania podatkowe związane ze sprzedażą koparki) według wartości rynkowej rzeczy. Ryzyko jest więc tylko takie, że ewentualne podatki od sprzedaży (które będą obowiązywać na moment sprzedaży koparki) będą naliczane od wartości rynkowej, a nie od ceny. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku sprzętu jakim jest koparka ustalenie wartości rynkowej może być kłopotliwe (z uwagi na mniejszą ilość tego typu transakcji), a cena może zależeć od stanu technicznego, który w przypadku koparki intensywnie i stale użytkowanej przez firmę budowlaną może być odpowiednio gorszy, a więc wartość rynkowa niższa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne