Sprzedaż samochodu - środka trwałego

Pytanie:

Chciałbym poprawnie podatkowo rozliczyć sprzedaż samochodu firmowego (amortyzowanego przez 2 lata) firmie lub osobie fizycznej. Jakich formalności trzeba dopełnić w przypadku sprzedaży samochodu "z kratką", zarejestrowanego na działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż samochodu - środka trwałego

Niezależnie od nabywcy sprzedawanego samochodu, sprzedaż należy udokumentować fakturą VAT (jest to sprzedaż środka trwałego firmy). Nabywca w tej sytuacji nie będzie musiał zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przychód ze zbycia samochodu należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychód z działalności gospodarczej. Jednocześnie jako koszt można uznać wydatki na nabycie samochodu, pomniejszone o sumę wszystkich dokonanych od samochodu odpisów amortyzacyjnych (czyli kosztem będzie niezamortyzowana wartość środka trwałego, tzw. wartość netto).

Porady prawne

Jeśli przy nabyciu samochodu podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT, wówczas sprzedaż tego samochodu nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, ponieważ samochód nie może zostać uznany za towar używany (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). W tej sytuacji sprzedaż należy opodatkować stawką w wysokości 22% VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne