Staż a roczne zeznanie podatkowe

Pytanie:

Od października 2005 r. jestem na stażu z PUP, zatem, czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Jaki PIT mam złożyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Staż a roczne zeznanie podatkowe

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Samo wynagrodzenie otrzymywane z tytułu odbywania stażu nie jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że osoba otrzymująca takie wynagrodzenie w 2005 roku osiąga dochód podlegający opodatkowaniu, a zatem jest podatnikiem i powinna złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r. do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na formularzu PIT-37.

Jednakże zapewne, jeśli wyskość Pana dochodów za cały 2005 rok nie przekroczyła kwoty wolnej od opodatkowania, czyli 2789,89 zł, to otrzyma Pan z urzędu skarbowego zwrot pobranych wcześniej przez płatników zaliczek na podatek dochodowy za 2005 r.  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda