Świadczenia z pomocy społecznej

Pytanie:

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, 12 i 15 lat oraz ojciec rolnik z bardzo małym dochodem, około 600 zł rocznie i alimenty od byłej żony 3 razy po 200 zł, w sumie 600 zł. Opieka społeczna przyznała obiady trójce dzieci na pół roku w szkole, 400 zł jednorazowo na żywność i 204,36 zł zasiłek okresowy z innych przyczyn od 01.08.2007 do 30.09.2007. Opieka wywiadem środowiskowym potwierdziła trudną sytuację, a dochód rodziny ustaliła na 586,55 zł. Czy mogę ponownie wystąpić o pomoc jednorazową na opał w związku z nadchodząca zimą i czy zasiłek okresowy, te 204,36 zł, zawsze jest wydawany na dwa miesiące, czy jest to uznaniowe? Czy mogę ponownie wystąpić o zasiłek okresowy z zaznaczeniem o przyznanie go np. na 6 miesięcy i czy jego wysokość może być wyższa? Jakie jeszcze możliwości posiada opieka społeczna, aby wesprzeć rodzinę wielodzietną w trudnej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia z pomocy społecznej

Stosownie do art. 38 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Nie zawsze jest to zatem 2 miesiące. W decyzji o przyznaniu zasiłku powinno znajdować się uzasadnienie, dlaczego zasiłek został przyznany na taki, a nie inny okres.

Może Pan ponownie wystąpić o "pomoc jednorazową", a właściwie - o zasiłek celowy. Jak stanowi art. 39 ustawy, zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Proszę jednak pamiętać, że decyzja o przyznaniu zasiłku jest decyzją uznaniową. Organ nie ma obowiązku przyznawania zasiłku.

Od decyzji o przyznaniu Panu zasiłku na dwa miesiące w określonej wysokości może się Pan odwołać, wskazując przyczyny, dla których powinien być on przyznany na dłuższy okres i w większej wysokości. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Proszę jednak pamiętać, że wysokość zasiłku okresowego jest "sztywna", określana przez ustawę.

Poza zasiłkiem okresowym i celowym organy opieki społecznej mogą przyznać pomoc pieniężną lub pomoc rzeczową na ekonomiczne usamodzielnienie się. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx