Szafki pracownicze

Pytanie:

"Czy jest gdzieś opisane, czy szafki pracownicze powinny lub musza być metalowe, czy mogą być drewniane - jako normalne meble oczywiście zamykane na klucz?"

Odpowiedź prawnika: Szafki pracownicze

Zgodnie z art. 214 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), Załącznik nr 3, są zawarte ogólne przepisy dotyczące wymagań dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, jednakże ustawodawca nie odnosi się tam do kwestii materiału z jakiego mają być wykonane szafki pracownicze. Jest więc obojętne z czego są wytworzone szafki, byleby spełniały wyżej wspomniane warunki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika