Termin przekazania apelacji

Pytanie:

"Złożyłem apelacje do sądu apelacyjnego wydział cywilny za pośrednictwem sądu okręgowego. W jaki czasie ustawowo sąd okręgowy powinien przesłać moją apelacje wraz z dokumentami do sądu apelacyjnego? Proszę podać przepis."

Odpowiedź prawnika: Termin przekazania apelacji

Kwestię tę reguluje przepis art. 371 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Kodeks nie narzuca więc sądowi I instancji żadnego konkretnego terminu wskazując tylko, że przekazanie ma się odbyć niezwłocznie po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej. Niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Proszę jednak pamiętać, iż zanim do wspomnianego przekazania dojdzie, sąd bada pismo z apelacją. Musi mieć także czas na ewentualne wezwanie do uzupełnienia apelacji.

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika