Termin wprowadzenia regulaminu pracy

Pytanie:

Prowadzę małą firmę, w roku ubiegłym zatrudniałem 3 pracowników. Stan pracowników na dzień 31.01.2007r. wyniósł 15 osób. Będę jeszcze zatrudniał pracowników. Na koniec lutego może będzie w zatrudnieniu około 20 lub więcej pracowników. Kiedy mam obowiązek utworzyć regulamin pracy i wynagradzania? Czy w momencie zatrudnienia powyżej 20 pracowników czy dopiero od stycznia 2008roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin wprowadzenia regulaminu pracy

Zgodnie z art. 104 § 1 kodeksu pracy, regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Jednocześnie przepisy kodeksu pracy nie przewidują w tym zakresie żadnego konkretnego terminu. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że z chwilą zatrudnienia 20 pracownika pracodawca powinien sporządzić regulamin. Przepisy nie przewidują okresu po zatrudnieniu 20 pracownika, w którym brak w postaci regulaminu pracy można uzupełnić bez narażenia się na zarzut działania niezgodnego z prawem pracy.

Porady prawne

Dlatego wyjściem najbezpieczniejszym będzie sporządzenie regulaminu lub jego wprowadzenie w okresie, gdy pracodawca jeszcze faktycznie nie zatrudnia lecz jedynie zamierza powiększyć liczbę pracowników. Wtedy, z chwilą aktualizacji obowiązku wprowadzenia regulaminu pewnym jest, że pracodawca nie będzie posądzony o naruszenie przepisów prawa pracy. Należy jednocześnie pamiętać, że regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne