Uchwała z błędami pisarskimi

Pytanie:

W dużej wspólnocie mieszkaniowej została podjęta przez właścicieli uchwała w sprawie rozdysponowania nadwyżki finansowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W uchwale z pozostałej nadwyżki zaliczki na mieszkania w wysokości 67500zł. właściciele uchwalili pozostawienie 50 000zł. na fundusz celowy, a pozostałą kwotę / bez podania wysokości na poczet płynności finansowej w kolejnym okresie rozliczeniowym. W dalszej części uchwały rozdysponowano nadwyżki zaliczek na utrzymanie garaży oraz zaliczek na utrzymanie pomieszczeń gospodarczych. Niestety w uchwale w pozycji nadwyżki we wpłatach na mieszkania wkradł sie błąd - powinno być 67 100 a nie jak podano 67 500zł. Pozostałe pozycje uchwały są prawidłowe. Nadmieniamy, że ponadto każdy z członków wspólnoty otrzymał dokładne rozliczenie wpłat i wydatków wynikające z dokumentów finansowych. Rozliczenie nie dotyczy zużycia przez właścicieli wody i ciepła, gdyż te są rozliczane oddzielnie. Czy uchwała jest ważna jeżeli tylko w jednej pozycji - w części dotyczącej mieszkań nastąpiła oczywista pomyłka? Tym bardziej że w uchwale nie jest określona kwota pozostawiona na utrzymanie płynności, a tylko kwota na fundusz celowy. Uchwała składa sie z kilku pozycji, a kwota nadwyżki została zawyżona a nie zaniżona a właściciele maja przecież dokładne rozliczenie wpłat i wydatków w którym jest prawidłowa kwota nadwyżki. Może wystarczy wyjaśnienie do uchwały, że jest to oczywista pomyłka co można stwierdzić również w dokumentach źródłowych? Chcielibyśmy sprawę załatwić w miarę bezboleśnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchwała z błędami pisarskimi

Na wstępie wskazać należy, iż ustawa o własności lokali nie ustawia procedury postępowania przy podjęciu uchwały z błędami pisarskimi, czy rachunkowymi. Ustawa ta nie odsyła także do żadnych innych przepisów proceduralnych. Nie wykształciła się również praktyka w tego typu sprawach. W związku z tym przyjąć należy regułę ogólną, iż wspólnota mieszkaniowa będzie związana uchwałą do czasu jej skutecznego podważenia. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Prawo to daje mu art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali (por. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 lutego 2001 r.; V CZ 4/2001, LexPolonica nr 350853). Art. 25 tej ustawy upoważnia właściciela lokalu do zaskarżenia każdej uchwały właścicieli lokali do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Możliwość zaskarżenia każdej uchwały właścicieli lokali do sądu ma na celu ochronę ich interesów, jak również interesów wspólnoty mieszkaniowej jako całości. Przepis ten ma na celu unicestwienie zaskarżonej uchwały poprzez jej uchylenie (por. Alfred Gola – Nieruchomości. Warszawa 1999-2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). W naszej ocenie nie zachodzą żadne przesłanki, aby skutecznie żądać unieważnienia przedmiotowej uchwały. Pozostaje jednak stan niezgodności obliczeń z tekstem uchwały. W związku z tym, naszym zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby poinformowanie właścicieli lokali o zaistniałej pomyłce, a następnie – przy najbliższym zebraniu właścicieli lokali - podjąć stosowną uchwałę o sprostowaniu błędu. Wskazujemy jednak, iż stosowne przepisy nie ustanawiają żadnej procedury postępowania w tego typu sprawach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: