Uchylenie decyzji administracyjnej

Pytanie:

WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci akta organowi I instancji celem ponownego rozpoznania sprawy i wydania (poprawnej) decyzji? Czy organ podejmie takie postępowanie z urzędu, czy konieczny jest jakiś wniosek skarżącego/strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie decyzji administracyjnej

W przypadku uchylenie decyzji administracyjnej przez sąd, zostaje ona usunięta z obrotu prawnego. W związku z powyższym organ administracji publicznej, który wydał uchyloną decyzję zobowiązany jest do niezwłocznego wydania ponownej decyzji z uwzględnieniem wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (na podstawie art. 35 kpa). Jeżeli organ administracji publicznej nie załatwi sprawy w w/w terminie, wówczas stronie służy zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Jak więc wynika z powyższego organ administracji publicznej (który wydał uchyloną decyzję) jest zobowiązany, z urzędu, do załatwienia sprawy administracyjnej do końca (z uwzględnieniem wyroku WSA).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne