Uchylenie się od skuków prawnych oświadczenia woli

Pytanie:

"W jaki sposób można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli?"

Odpowiedź prawnika: Uchylenie się od skuków prawnych oświadczenia woli

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli mogłoby nastąpić m.in. z powodu błędu (niezgodnego z rzeczywistością wyobrażenia o czynności prawnej), a jeśli błąd zostałby wywołany przez drugą stronę podstępnie, to uchylenie się od skutków
prawnych złożonego oświadczenia woli mogłoby nastąpić także wtedy, gdyby błąd nie był istotny. W polskim prawie uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli następuje przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie na piśmie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika