Udzielenie pożyczki sp. z o.o. przez wspónika

Pytanie:

Czy wspólnik w spółce z o.o. a jednocześnie członek zarządu może udzielić pożyczki swojej spółce? Jakie formalności powinien dokonać? Czy umowa taka podlega zgłoszeniu w US ?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie pożyczki sp. z o.o. przez wspónika

Oczywiście udzielenie takiej pożyczki jest dopuszczalne. Zgodnie jednak z art. 15 kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez spółkę kapitałową umowy m.in. pożyczki z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Ponadto, stosownie do art. 210 kodeksu spółek handlowych, w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Jeżeli natomiast wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli natomiast taki jedyny wspólnik jest jdnoczesnie jedynym członkiem zarządu, czynnośc prawna między tym wspólnikiem (np. umowa pożyczki) a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. Zgłoszenie takiej umowy w urzędzie skarbowym konieczne będzie z uwagi na obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku od czynności cywilnopranwych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak