Udzielenie urlopu wypoczynkowego na kilka godzin

Pytanie:

Czy pracownik może korzystać z urlopu na godziny? Czy może złożyć wniosek urlopowy o urlop w wymiarze godzinowym mniejszym niż jego dzień pracy zgodnie z kalendarzem? Czy można wprowadzić taki zapis do regulaminu pracy i wynagradzania? Jeżeli taki zapis znajdzie się w regulaminie, to pracownicy będą mogli korzystać z urlopu wynoszącego niepełny dzień pracy (np. 4 godziny w 8-godzinnym dniu pracy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie urlopu wypoczynkowego na kilka godzin

Zgodnie z art. 154 [2] § 4 kodeksu pracy udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części, a nie całości, dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Powyższy przepis jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, iż nie jest dopuszczalne odmienne udzielanie urlopu cząstkowego na innych zasadach niż wskazane powyżej. Jest to podyktowane przede wszystkim celem tego urlopu, jakim jest wypoczynek. Zgodnie z kodeksem pracy ogólne zasady udzielania urlopu są następujące:

Porady prawne

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem wyjątku wskazane powyżej.  Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne