Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Pytanie:

Czy wierzyciel może podać dane osobowe dłużnika (os.fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) do sądowego rejestru dłużników niewypłacalnych? Czy to nie koliduje z ustawą o ochronie danych osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

4.6.2002

Tak. Problematykę tą reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2001.17.209 ). Art. 56. tej ustawy stanowi, że na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Ustawa nie ogranicza tu zakresu podmiotowego do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i do osób nie prowadzących działalności gospodarczej, co oznacza, że dotyczy to wszystkich osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?