Umorzenie dochodzenia przez Policję

Pytanie:

Czy do sprawy karnej z art.190 par. 1 k.k. w zw. z art.12 par. 1 k.k. można dołączyć sprawę z art. 202 par. 2 k.k., która pozostaje nadal na Policji, ponieważ Policja "gubiąc" bardzo ważny dowód w sprawie nie stwierdza znamion czynu zabronionego i obiecuje podjęcie c.d. sprawy w razie ustalenia nowych okoliczności. Czy tego nie można tu dołączyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie dochodzenia przez Policję

Niestety prawo procesowe nie przewiduje takiej możliwości. Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, Policja wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Możliwość taką przewiduje Kodeks postępowania karnego, który stanowi, że gdy dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia czynności procesowych niecierpiących zwłoki, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw (325f § 1 kpk). Dodatkowo oczywistym jest, że nie można połączyć sprawy, co do której dochodzenie nie zostało ukończone (i w której nie ma pewności, czy przestępstwo rzeczywiście zostało popełnione), ze sprawą, która toczy się już przed sądem (jak wynika z Pani opisu, sprawa o groźbę została już przekazana do sądu, czyli dochodzenie zostało zakończone i sporządzono akt oskarżenia). Po wydaniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, Policja, na podstawie odrębnych przepisów, nadal prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów. Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwalające na wykrycie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu na nowo dochodzenia. Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne