Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

Pytanie:

Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś czasie pracownik zwrócił się do zakładu o jej umorzenie. Czy kwota umorzenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

Naszym zdaniem kwota umorzenia opisanej pożyczki jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ust. 1 punkt 27 wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:  
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) doraźną lub okresową pomoc dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

Nie ma tu mowy o nieumorzonych, bądź podlegających zwrotowi świadczeniach. Naszym zdaniem zatem kwota takiej pożyczki, choćby umorzonej nie podlega opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda