Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

Pytanie:

Prowadzę działalność lombardową, stosuję umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz z umową o przechowaniu rzeczy). Czy prowadząc lombard i stosując umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz umową o przechowaniu rzeczy) należy odprowadzić opłatę skarbową od umowy o przechowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zatem umowa o przechowaniu nie mieści się w zakresie ustawy o opłacie skarbowej i nie podlega opłacie skarbowej.

Należy jednak zauważyć, iż z kolei podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega m.in. umowa depozytu nieprawidłowego (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o PCC). Należy wskazać, iż PCC nie podlega umowa o przechowanie (regulowana art. 835 i następnymi kodeksu cywilnego), ale szczególna forma tej umowy - depozyt nieprawidłowy (depositum irregulare), polegający na tym, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Zatem, aby wystąpił depozyt nieprawidłowy to przede wszystkim przechowywane muszą być pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (a więc nie rzeczy oznaczone indywidualnie), a po drugie przechowawca może rozporządzać (używać) te rzeczy. Ponieważ w przypadku działalności lombardowej przechowywane są na ogół rzeczy oznaczone indywidualnie, a ponadto przechowawca w czasie przechowania nie używa rzeczy, nie występuje tu depozyt nieprawidłowy, a więc również nie wystąpi PCC.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: