Umowa zlecenie a zasiłek przedemerytalny

Pytanie:

Chcę zatrudnić osobę będącą na zasiłku przedemerytalnym na umowę zlecenie. Czy taka umowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu ZUS, ile może zarobić taka osoba ażeby nie utraciła prawa do zasiłku przedemerytalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie a zasiłek przedemerytalny

Wykonywanie pracy przez zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenia podczas pobierania zasiłku przedemerytalnego podlega oskładkowaniu. Zleceniobiorca podlega bowiem w takim przypadku obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, w przypadku osiągania przychodu między innymi z tytułu umowy zlecenia.

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70 % tego wynagrodzenia, zwana dalej "graniczną kwotą przychodu". Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia. Gdyby kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 335 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 335 zł. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu, niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne