Umowa zlecenie i dzieło rolnika a składki ZUS

Pytanie:

"Czy umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywane przez rolnika (KRUS) jest podstawą do odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?"

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie i dzieło rolnika a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlega osoba: "wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi". Wynika z powyższego, iż fakt podlegania ubepieczeniu w KRUS nie zwalnia z obowiązku uiszczania składek z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika