Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Pytanie:

"Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeżeli jest stosowany wobec niego mobbing?"

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Wskazać należy na uprawnienia przysługujące w razie wystąpienia mobbingu. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z kolei w razie rozwiązania umowy o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W praktyce jednak pracownicy występują o roszczenia związane z pojawieniem się mobbingu po zakończeniu stosunku pracy, nie chcąc narażać się na szykany ze strony pracodawcy czy wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika