Uprawnienia straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego

Pytanie:

Jakie uprawnienia przysługują straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego

Należy mieć na uwadze przepis art. 129 b ust. 2 ustawy Prawo o Rochu drogowym, zgodnie z którym strażnicy miejscy są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem (…) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie. Ust. 3 pkt. 3 cytowanego artykułu stanowi, że w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Porady prawne

Strażnicy miejscy mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przy użyciu fotoradarów w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji. Zatem szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach wynika również z indywidualnych uzgodnień przedstawicieli straży miejskiej z właściwym komendantem policji.

Także strażnicy miejscy mogą więc nie tylko nakładać mandaty karne, ale także przyznawać punkty karne. Wyłącznym zadaniem Policji jest natomiast prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Reasumując, do zadań straży miejskiej należy m. in. kontrola ruchu drogowego dotycząca przekroczenia dozwolonej prędkości, ale jedynie przy użyciu urządzenia pomiarowego. W tym zakresie ma możliwość przeprowadzania czynności wyjaśniających (np. przesłuchanie), kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne